Aanpassingspremie Provincie

Aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap

Aanpassingspremies voor woningen van gezinnen waarbij minstens 1 gezinslid:

ofwel 65 jaar of ouder is

ofwel erkend is als een persoon met een handicap door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Inkomensvoorwaarde

Het gezamenlijk belastbaar inkomen mag niet hoger liggen dan 39.050 euro voor een alleenstaande en 55.330 euro voor een gezin van minimum twee personen (aanslagjaar 2015-inkomsten 2014). Deze bedragen worden verhoofd met 3.340 euro per persoon ten laste.