Budgetbegeleiding

Bij budgetbegeleiding krijg je hulp en ondersteuning , maar je blijft zelf verantwoordelijk voor het beheren van je budget. De maatschappelijk werker kan samen met jou een inventaris opmaken van inkomsten en uitgaven, inclusief schulden. Er wordt een duidelijk budgetplan per maand opgemaakt dat frequent opgevolgd wordt.