Interne zaken

Het departement Interne Zaken zorgt voor de ontwikkeling en implementatie van de HR-processen, de ondersteuning van de algemeen directeur en staat in voor de facilitaire diensten en het preventiebeleid voor de medewerkers.