GDPR

Gepubliceerd op vrijdag 25 mei 2018
Verwerking van de gegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dataverwerking

Het OCMW van Aarschot verwerkt gegevens conform de GDPR-richtlijn 2016/679. Dit gebeurt telkens op basis van een expliciete instemming, de noodzaak om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, de noodzaak voor een goede uitvoering van een overeenkomst of in het kader van een gerechtvaardigd belang.

Gegevens die louter verwerkt worden om informatie te versturen over de dienstverlening van het OCMW worden automatisch geschrapt indien de toegezonden E-mails gedurende 1 jaar niet meer geopend werden.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u ook inzage krijgen in de persoonsgegevens, ze laten corrigeren indien nodig, ze laten wissen of de verwerking ervan beperken. Dat kan door een geschreven, gedateerde en getekende aanvraag inclusief bewijs van uw identiteit te versturen naar het OCMW van Aarschot, Statiestraat 3 te 3200 Aarschot. U kan op dit adres tevens een lijst van verwerkingsverantwoordelijken raadplegen.

Contactgegevens

OCMW Aarschot, Statiestraat 3, 3200 Aarschot

dataverwerking@ocmw-aarschot.be

Functionaris voor gegevensbescherming OCMW is Bart Stroobants, Interleuven.