VEA - Energielening

Wilt u in uw woning werken uitvoeren om energie te besparen, bijvoorbeeld door isolatie, hoogrendementsglas of door een oude stookketel te vervangen? Dan kunt u die werken misschien financieren met een Energielening van de Vlaamse overheid.

De energielening wordt uitgekeerd via de ‘Energiehuizen’. Elk Energiehuis beslist zelf of het een energielening toekent of niet.

Vanaf 2019 zullen alleen de prioritaire doelgroep en rechtspersonen nog energieleningen kunnen krijgen bij de Energiehuizen. Vanaf 2020 is de energielening via het Energiehuis er alleen nog voor de prioritaire doelgroep.

Voorwaarden

Voor wie?

Algemene doelgroep

 • Iedereen kan (nog tot eind 2018) een energielening krijgen voor een woning in Vlaanderen die u bewoont (als eigenaar of huurder) of die u verhuurt.
  De woning moet de hoofdverblijfplaats zijn van iemand.
 • Inwoners van Linkebeek en Wezembeek-Oppem kunnen momenteel geen energielening krijgen (zie hieronder bij 'Uitzonderingen').

Prioritaire doelgroep
Onderstaande personen behoren tot de 'prioritaire doelgroep' en komen in aanmerking voor een renteloze lening (0% intrest), ook nog vanaf 2019.

 1. Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (stickertje eindigt op 1).
 2. Personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen dat lager is dan 18.363,39 euro (volgens het recentste aanslagbiljet van de personenbelasting). Dat bedrag mag verhoogd mag worden met 3399,56 euro per gezinslid dat niet de aanvrager is (inkomensgrenzen op 1 september 2017).
 3. Personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.
 4. Personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen.
 5. Beschermde afnemers.
 6. Gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen dat lager dan of gelijk is aan 30.060 euro. De aanvraag houdt rekening met het inkomen van 3 jaar eerder.
 7. Eigenaars die hun woning verhuren via een sociaal verhuurkantoor (SVK) aan personen uit bovenstaande doelgroepen.

Personen uit de doelgroepen 1, 2, 3, 4, 5 en 6 kunnen bovendien gratis ondersteuning krijgen om te bepalen welke werken moeten worden uitgevoerd, prijsoffertes aan te vragen, een aannemer te kiezen, de werken op te volgen, en premies of subsidies aan te vragen.

Voor welke werken?

 1. Dak- of zoldervloerisolatie.
 2. Hoogrendementsglas (ook in deuren en poorten)
 3. Muurisolatie.
 4. Vloerisolatie.
 5. Luchtdichting en luchtdichtheidstest (in combinatie met andere maatregelen).
 6. Energiezuinig ventilatiesysteem type C of D.
 7. Zuinige verwarmingsinstallatie (o.a. condensatieketel, warmtepomp, pelletketel of -kachel, brandstofcellen, …).
 8. Fotovoltaïsche zonnepanelen (op voorwaarde dat het dak goed is geïsoleerd en dat er geen enkel glas meer is).
 9. Zonneboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water.
 10. Vervanging van lichtarmaturen en lampen.
 11. Energiezuinige huishoudtoestellen (alleen voor de prioritaire doelgroep, nadat een energiescan de nood tot vervanging heeft aangetoond)
 12. Energieopslagtechnieken en beheerssystemen.
 13. Energieaudit (in combinatie met een van de vorige maatregelen).

Ook voor een nieuwbouwwoning kunt u voor de meeste van de hierboven vermelde werken een energielening aanvragen als:

Vraag de volledige voorwaarden voor de werken bij uw Energiehuis.

 • Sommige werken moeten bepaalde normen halen om in aanmerking te komen.
 • De werken moeten worden uitgevoerd door een een aannemer, zodat er ook een garantie is op de kwaliteit van uitvoering. Alleen voor dak- of zoldervloerisolatie komt ook 'doe-het-zelf' in aanmerking.

 

Hoe aanvragen

IGO

De Vunt 17

3220 Holsbeek

016/298540

johan.eyben@igo.be

Kostprijs

 • U kunt maximaal 15.000 euro lenen. Het bedrag kan in maximaal 4 schijven worden opgenomen.
 • Voor de algemene doelgroep (nog tot eind 2018):
  • Het geleende bedrag moet op 8 jaar tijd terugbetaald worden.
  • De intrest bedraagt maximaal 2%.
 • Voor de prioritaire doelgroep (zie Voorwaarden)
  • Het geleende bedrag moet op 10 jaar tijd terugbetaald worden.
  • De intrest bedraagt 0%.
 • Voor de niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen (nog tot eind 2019)
  • Het geleende bedrag moet op 10 jaar tijd terugbetaald worden.
  • De intrest bedraagt 1%.
 • De energielening kan niet ingebracht worden op de belastingsaangifte. Voor de energielening worden dan ook geen fiscale attesten uitgereikt.