Minimale levering elektriciteit en aardgas budgetmeter

opladen budgetmeter: enkel op afspraak toegankelijk voor opladingen,
een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail.
016 55 07 09 of sociaalhuis@ocmw-aarschot.be
afspraken zijn mogelijk: 08u45 tot 11u45 en 13u15 tot 16u00

Een budgetmeter kan je helpen om het verbruik van elektriciteit en aardgas onder controle te houden. Als de netbeheerder bij jou een budgetmeter installeert, kan je elektriciteit verbruiken door voorafbetalingen. Dat gebeurt met een kaart die je kan opladen bij een oplaadpunt. OCMW Aarschot heeft een oplaadpunt in het Sociaal Huis, waar je terecht kan tijdens de openingsuren. Opgelet, je kan er uitsluitend betalen met Bancontact of een oplading doen aan de hand van een betaalbewijs. Meer oplaadpunten in onze regio vind je op https://www.eandis.be/nl/oplaadpunten.

De Vlaamse overheid regelt voor gezinnen met een budgetmeter bovendien een minimale levering van elektriciteit en aardgas.

Elektriciteit

De budgetmeter voor elektriciteit levert altijd 10 ampère aan elektriciteit, zelfs als er geen geld staat op uw budgetmeterkaart. Uiteraard moet ook dit verbruik betaald worden. In geval van wanbetaling kan de Lokale Adviescommissie beslissen om deze functie uit te schakelen. Jen kan dan enkel nog elektriciteit verbruiken voor het bedrag dat je voordien oplaadde op je budgetmeter.

Aardgas

Via een aardgasbudgetmeter is een gegarandeerde minimale levering om technische redenen niet mogelijk. Wie niet oplaadt en ook zijn noodkrediet heeft opgebruikt, dreigt dan geen aardgas meer te hebben. Een gezin met een budgetmeter kan in de winterperiode in aanmerking komen voor financiële steun van de Vlaamse overheid om de aardgasmeter op te laden, de zogenaamde minimale levering aardgas.

Voorwaarden

 • In de winterperiode kunt u via het OCMW een beperkte financiële steun krijgen om uw aardgasbudgetmeter op te laden.
 • De winterperiode loopt van 1 november tot en met 31 maart.

Hoe aanvragen

In het sociaal huis, bij een maatschappelijk werker.

Het OCMW kan ook voorwaarden verbinden aan het geven van de financiële steun (om de budgetmeterkaart op te laden), bijvoorbeeld:

 • schuldbegeleiding en schuldafbouw
 • maatregelen om het gebruik te verminderen (bijvoorbeeld een energiescan laten uitvoeren)
 • een afspraak in verband met de oplading tijdens de niet-winterperiode met het doel vóór de volgende winterperiode een reserve te hebben
 • de terugbetaling van een gedeelte van het toegekende bedrag.

Als u in aanmerking komt, dan kunt u om de 14 dagen een minimale hoeveelheid aardgas opladen voor een bepaald bedrag.

Kostprijs

Het bedrag voor de minimale levering van aardgas is voor de wintermaanden 2017-2018 vastgesteld door de minister van Energie. Het bedrag wordt toegekend per halve maand. Dat bedrag is afhankelijk van het type woning en van uw statuut (bijvoorbeeld 'beschermde afnemer' of niet).

Voor gewone afnemers is het bedrag:

 • voor een appartement: 32,77 euro per halve maand
 • voor een rijhuis of hoekhuis (maximaal 2 open gevels): 45,66 euro per halve maand
 • voor een vrijstaand huis of een huis met meer dan 2 open gevels: 54,66 euro per halve maand.

Voor beschermde afnemers is het bedrag

 • voor een appartement: 18,66 euro per halve maand
 • voor een rijhuis of hoekhuis (maximaal 2 open gevels): 26,66 euro per halve maand
 • voor een vrijstaand huis of een huis met meer dan 2 open gevels: 32,66 euro per halve maand.