Personenalarm

Personen die omwille van hulpbehoevendheid (hartkwaal, labiel evenwicht, diabetes, enz. ...) nood hebben aan een permanente oppas kunnen een personenalarm van het OCMW huren. Het toestel bestaat uit een alarmkiezer en een zendertje. Met dit zendertje kan je 24u op 24 via een centrale hulp inroepen. Deze centrale verwittigt dan de door u aangewezen familieleden of andere hulpverleners om u bij te staan.

De huurbijdrage is afhankelijk van het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling.