Equivalent leefloon

Het equivalent leefloon is financiële steun voor personen die, bijvoorbeeld omdat niet voldaan wordt aan de nationaliteitsvoorwaarde, geen recht hebben op een leefloon, maar die zich wel in een vergelijkbare noodsituatie bevinden. Ook de bedragen en categorieën zijn dezelfde.

Voorwaarden

Je moet aan 2 voorwaarden voldoen om een equivalent leefloon te ontvangen:

  • Werkelijk op het grondgebied verblijven en beschikken over een verblijfsvergunning
  • zich in een noodtoestand bevinden. Dit wil zeggen dat je behoeftig bent en bijvoorbeeld niet in staat bent om onderdak te vinden, om je te voeden, om je te kleden, te wassen of om toegang te krijgen tot de gezondheidszorg

Het OCMW kan eventueel ook andere voorwaarden koppelen aan de toekenning van het equivalent leefloon met het oog op maatschappelijke integratie.