Budgetbeheer

Als je moeilijkheden hebt met het beheren van je budget, kan je mogelijk een beroep doen op budgetbeheer. Budgetbeheer gaat een stap verder dan budgetbegeleiding. Je budget wordt beheerd door een maatschappelijk werk(st)er. In een gesprek met een maatschappelijk werk(st)er, wordt nagegaan of budgetbeheer een oplossing kan zijn voor jou. Is budgetbeheer iets voor jou, dan zal de maatschappelijk werk(st)er een inventaris opstellen van al je inkomsten, uitgaven en eventuele schulden. Daarna wordt er een budgetbeheerrekening geopend. Al je inkomsten worden voortaan op deze rekening gestort. Je maatschappelijk werk(st)er beheert deze rekening en zal trachten al je kosten en eventuele schulden af te betalen. Er wordt onderhandeld met eventuele schuldeisers om tot een afbetalingsplan te komen en er wordt getracht om een reserve aan te leggen voor onvoorziene uitgaven. Er wordt meestal ook een afnamerekening geopend op jouw naam waarop een overeengekomen bedrag aan leefgeld voor je dagelijkse uitgaven gestort wordt. Let op, een afnamerekening kost 2,35 € per maand. Net zoals in budgetbegeleiding is actieve en positieve medewerking van jouw kant een absolute voorwaarde. Finaal streven we er naar dat je (op termijn) je budget terug zelf in handen neemt. Indien nodig kan hierbij ondersteuning geboden worden in de vorm van nazorg door het CAW.