Gezinszorg

Ben je, omwille van ziekte, invaliditeit of speciale sociale omstandigheden niet meer in staat om zelf te zorgen voor je huishouding, dan kan je beroep doen op deze dienst. Een gediplomeerde verzorgende komt dagelijks, of enkele halve dagen per week, langs om je bij te staan. Ze kan je helpen bij het opstaan, wassen, kleden, zorgen voor maaltijden, boodschappen doen en je woning onderhouden.

De bijdrage is afhankelijk van het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling.

Gezinnen of alleenstaanden die omwille van geestelijke en/of lichamelijke ongeschiktheid of wegens bijzondere sociale omstandigheden hun huishoudelijke taken niet kunnen uitvoeren, kunnen beroep doen op gezins- en bejaardenhulp.

Voorwaarden

De duur en de aard van de hulp is afhankelijk van de noden en de behoeften van de hulpvragers.

Kostprijs

Kost

U betaalt per uur. Het juiste bedrag hangt af van uw inkomen.