Psychosociale hulp

Hebt u persoonlijke, relationele of familiale problemen (zoals problemen met uw partner, opvoeding van de kinderen, de opvang voor de ouders, verslaving, eenzaamheid, ...), dan zal de maatschappelijk werker een luisterend oor bieden. Indien nodig en als u dit wenst zal de maatschappelijk werker u doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening.

Hoe aanvragen

  • Neem contact op met uw maatschappelijk werker.
  • De maatschappelijk werker zal u inlichten en/of adviezen geven waarmee u op weg kan.
  • Voor specifieke problemen kan u doorverwezen worden naar andere diensten.

Ook het Centrum Algemeen Welzijnswerk CAW Oostbrabant biedt psychosociale hulpverlening aan in het Sociaal Huis. U maakt daarvoor een afspraak via

Onthaal Aarschot
tel. 013 33 52 47
onthaal@cawoostbrabant.be

Meer info over het CAW: http://www.cawoostbrabant.be