Leefloon

Als je inkomen onvoldoende is en als je niet in staat bent die toestand te veranderen, heb je mogelijk recht op een leefloon. Als je inkomen lager is dan het leefloon, kan onderzocht worden of het verschil bijgepast kan worden tot het bedrag van het leefloon.

Voorwaarden

Om recht te hebben op het leefloon moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

  • je werkelijke verblijfplaats is in België
  • je hebt de Belgische nationaliteit
  • je bent meerderjarig (= 18 jaar of ouder) of je bent door huwelijk meerderjarig verklaard, minderjarig met kind(eren) ten laste of in verwachting
  • je beschikt niet over voldoende inkomsten, kunt er geen aanspraak op maken en je bent niet in staat ze te verwerven door persoonlijke inspanningen of andere middelen
  • je moet aantonen dat je bereid bent om te werken, tenzij dat niet kan om redenen van gezondheid of billijkheid
  • je hebt eerst je recht op andere mogelijke sociale uitkeringen onderzocht.
    Voorbeelden: recht op werkloosheidsuitkering, pensioen, ... je moet het leefloon beschouwen als een laatste toevlucht.

Hoe aanvragen

Je vraagt het leefloon aan bij de sociale dienst. Bij een eerste contact word je ontvangen door de maatschappelijk werker die permanentie heeft, de intaker. Hij of zij luistert naar je verhaal, duidt de mogelijkheden en de voorwaarden. Na bespreking van je aanvraag tijdens het team maatschappelijk werk, wordt een maatschappelijk werker toegewezen die samen met jou je rechten zal onderzoeken. Hiervoor moet je alle nodige informatie geven: identiteit, het bedrag van je inkomsten en mogelijk die van de mensen waarmee je samenwoont, samenstelling van het gezin, bezittingen ... Na onderzoek en beslissing van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, krijg je het leefloon al dan niet toegekend.

Bedrag

Het bedrag waarop je recht hebt, wordt bepaald op basis van je familiale toestand. Er bestaan drie categorieën: samenwonende, alleenstaande of persoon met gezinslast. Het bedrag hangt af van de categorie waartoe je behoort.

Als je een leefloon ontvangt, moet je inspanningen blijven leveren om je situatie te verbeteren. Je maatschappelijk werker kan je daarbij helpen. Daarom wordt een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI) opgemaakt. Dat is een contract tussen jou en het OCMW waarin wordt afgesproken welke stappen je zal zetten om vooruit te geraken in de maatschappij en welke steun het OCMW daarbij kan bieden.