Sociaal telecomtarief

Het huidige sociaal telecomtarief biedt een korting op de rekening van internet, gsm of vaste telefoon. Als u in aanmerking komt voor het sociaal tarief, betaalt u minder voor de telefoonaansluiting, betaalt u een lager abonnementsgeld en een lager gesprekstarief.

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor het sociaal telecomtarief als u:

Daarnaast behoort u tot 1 van onderstaande doelgroepen:

  • 65+ met bepaalde inkomensvoorwaarden
  • een handicap hebben van minstens 66%
  • u ontvangt een leefloon
  • slechthorend
  • een laryngectomie ondergaan
  • militaire oorlogsblinde.

Op de website van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) vindt u uitgebreidere voorwaarden bij bovenstaande doelgroepen.

Sinds 1 maart 2024: sociaal internetaanbod

Sinds maart 2024 is er het vernieuwde sociaal internetaanbod: van 19 euro per maand voor vast internet tot maximaal 40 euro per maand voor ‘bundels’. Meer informatie: Sociaal internetaanbod.

Hoe aanvragen

Als u denkt aan de voorwaarden voor het sociale telefoontarief te voldoen (huidige regeling), dient u uw aanvraag in bij de operator van uw keuze. De operator bezorgt uw gegevens aan het BIPT. Voldoet u aan de voorwaarden, dan kent het BIPT u het sociaal telefoontarief toe.

Kostprijs

Financieel voordeel

De korting (huidige regeling) waar u recht op hebt, hangt af van de doelgroep waartoe u behoort.

Reglement

Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie (art 3 van de bijlage)