Financiële tussenkomst in de schoolkosten

Als je het moeilijk hebt om schoolkosten te betalen, kan samen met je maatschappelijk werker bekeken worden of hiervoor een financiële tussenkomst mogelijk is.

De voorwaarden en bedragen worden vastgelegd in een reglement dat jaarlijks herzien en door de Raad goedgekeurd wordt..

Hoe aanvragen

De maatschappelijk werker onderzoekt je sociale en financiële situatie.