Installatiepremie voor dak- en thuislozen

De installatiepremie voor dak- en thuislozen is een premie die je helpt om een woning te betrekken en in te richten. Dit is een eenmalige premie.

Voorwaarden

  • Je ontvangt een leefloon of een ander vervangingsinkomen van de sociale zekerheid zoals een werkloosheidsvergoeding of een invaliditeitsuitkering. Als je werkt, moet je inkomen lager zijn dan het leefloon vermeerderd met 10%.
  • Je hebt een woning gevonden en bent dus niet langer dakloos.
  • Je hebt nog nooit een installatiepremie ontvangen.

Bedrag

Het bedrag van de installatiepremie komt overeen met 1/12de van het jaarbedrag van de leeflooncategorie ‘personen met gezinslast’.