Regeling begrafeniskosten bij onvoldoende middelen

De familie en erfgenamen regelen bij overlijden de begrafenis en betalen de begrafeniskosten. Als er geen familie of erfgenamen zijn of als deze hiervoor onvoldoende middelen hebben, kan het OCMW na een sociaal financieel onderzoek beslissen om de kosten van de begrafenisondernemer ten laste te nemen, voor een minimale begrafenis.