Gratis energiescan

Een energiescan is een snelle doorlichting van het energieverbruik van een gebouw. Voor bepaalde doelgroepen is zo'n energiescan gratis.

Door een eenvoudige inspectie van het gebouw komt u te weten hoe je energie kunt besparen. Bijvoorbeeld door te isoleren. Je krijgt ook tips over de verwarming, de verlichting of jehuishoudtoestellen. De uitvoerder van de energiescan kan ook meteen kleine energiebesparende maatregelen uitvoeren.

Voorwaarden

De gratis energiescans zijn voorbehouden voor enkele prioritaire doelgroepen:

  1. een 'beschermde afnemer' (iemand die recht heeft op de sociale maximumprijzen voor gas en elektriciteit)
  2. een afnemer voor wie een verzoek tot afsluiting van elektriciteit en/of aardgas bij de Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend
  3. een afnemer met een actieve budgetmeter voor elektriciteit of aardgas
  4. een afnemer die tot de doelgroep van de meest behoeftigen van de Energielening (voorheen FRGE) behoort
  5. een afnemer die een woning, of woongebouw van een sociale huisvestingsmaatschappij of sociaal verhuurkantoor bewoont
  6. een huurder die maximaal 462,74 euro
    of (in bepaalde steden en gemeenten) maximaal 512,74 euro per maand betaalt
    .

Een energiescan is nooit verplicht. De scan wordt uitgevoerd na vraag of na akkoord van de eigenaar of huurder.

Hoe aanvragen

Voor een gratis energiescan neemt u het best contact op met:

°het woonloket