Premies voor sociale isolatieprojecten voor huurwoningen

De Vlaamse overheid wil slecht geïsoleerde huurwoningen helpen isoleren. Voor huurwoningen bewoond door prioritaire groepen zijn er extra hoge premies voor sociale dakisolatieprojecten, sociale beglazingsprojecten en sociale spouwmuurisolatieprojecten. Bovendien begeleidt een projectpromotor de huurder en de verhuurder bij de voorbereiding en de uitvoering van de werken.

Voorwaarden

Het gaat om woningen op de private huurmarkt waarvan de bewoner behoort tot een van deze doelgroepen:

 1. 'beschermde afnemers' (recht hebben op de sociale maximumprijzen voor gas en elektriciteit)
 2. personen voor wie een verzoek tot afsluiting van gas of elektriciteit bij de Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend
 3. huishoudens met een actieve budgetmeter voor gas of elektriciteit
 4. personen die behoren tot de kwetsbare doelgroep van de Vlaamse energielening
  • die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds of het Omnio-statuut bezit
  • of die in schuldbemiddeling zitten (bv. bij het OCMW of CAW) en zijn verwarmingsfactuur niet kan betalen
  • of die hulp krijgen van het OCMW voor onbetaalde facturen voor gas of elektriciteit
 5. personen die huren bij een sociaal verhuurkantoor, een lokaal bestuur of een OCMW
 6. huurders met een geregistreerde huurovereenkomst van minstens 1 jaar met een maximale huurprijs (niet-geïndexeerde huurprijs, dus zoals bij begin van het huurcontract)
  • bij een premieaanvraag in 2017:
   • met een maximale huurprijs van 462,74 euro
  • bij een premieaanvraag in 2018:
   • de maximale huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex.

In ruil wordt van de verhuurder verwacht dat hij de huurprijs niet verhoogt en het lopend huurcontract niet voortijdig opzegt.

Als de premie (die vanaf 2017 wordt aangevuld met het forfaitair bedrag van 200 euro per dossier) die de promotor krijgt niet voldoende is om de kosten van het isolatieproject te dekken, dan is het eventuele restbedrag voor de uitvoering van de werken ten koste van de verhuurder.

Technische voorwaarden

Hoe aanvragen

IGO

De Vunt 17

3220 Holsbeek

tel: 0473/859775

damien.delsaer@igo.be

Kostprijs

Premieaanvraag in Sociaal
dakisolatieproject
Sociaal
beglazingsproject
Sociaal
spouwmuurisolatieproject
2017 en 2018
 • 20 euro per m² voor de projectpromotor
 • 200 euro per dossier voor de projectpromotor
 • 85 euro per m² voor de projectpromotor
 • 200 euro per dossier voor de projectpromotor
 • 12 euro per m² voor de projectpromotor
 • 200 euro per dossier voor de projectpromotor

Uitzonderingen

Huurwoningen van sociale huisvestingsmaatschappijen komen niet in aanmerking.