Sociale activering en participatie

Deelname aan het sociaal, cultureel en sportief leven proberen we zo veel mogelijk te stimuleren.

Mensen met een beperkt budget kunnen onder bepaalde voorwaarden deelnemen aan activiteiten van de stedelijke sportdienst, de stedelijke jeugddienst of het cultureel centrum sterk gereduceerde prijzen.

Ook tussenkomsten in de inschrijvingsgelden voor sportverenigingen of culturele verenigingen kunnen onder bepaalde voorwaarden toegekend worden.

Samen met je maatschappelijk werker kan je nakijken of je in aanmerking komt voor uitstappen van het Steunpunt Vakantieparticipatie aan kortingstarief.

Af en toe organiseren we ook zelf een leuke, leerrijke activiteit of uitstap.

Meer info bij je maatschappelijk werker.

Wil je je engageren als vrijwilliger? Laat het ons weten!

Heb je talent en wil je iets betekenen voor iemand anders? Weet je met je talent geen blijf? Check dan zeker www.talentenbankaarschot.be