Verlaagd btw-tarief voor personen met een handicap voor de aankoop van een wagen

Personen met een handicap hebben recht op een verlaagd btw-tarief als zij een wagen kopen. Het verlaagde btw-tarief bedraagt 6% (in plaats van 21%). Het verlaagde btw-tarief geldt ook voor de aankoop van onderdelen en toebehoren voor de wagen, voor het onderhoud van de wagen en voor herstellingen aan de wagen.

Voorwaarden

U gebruikt de wagen tenminste 3 jaar als persoonlijk vervoermiddel en u behoort tot een van de volgende categorieën van personen met een handicap:

 • ofwel bent u volledig blind
 • ofwel bent u volledig verlamd aan de bovenste ledematen
 • ofwel hebt u een blijvende invaliditeit van minstens 50% toe te schrijven aan de onderste ledematen
 • ofwel werden uw bovenste ledematen geamputeerd
 • ofwel bent u een oorlogsinvalide (militair of burgerlijk) met een invaliditeitspensioen van minstens 50%.

Hoe aanvragen

De bevoegde overheid die het invaliditeitsattest aflevert hangt af van de aard van de handicap.

Na het afsluiten van de koopovereenkomst voor de aankoop van uw auto vraagt u het aanvraagformulier (716.1) aan via het contactcenter van de FOD Financiën. Vul het formulier in en bezorg het gedateerd en ondertekend terug aan de FOD Financiën:

 • via de post naar:
  FOD Financiën - AAFisc KMO
  Gaston Crommenlaan 6 bus 575
  9050 Gent
 • via MyMinFin: kies in de applicatie Mijn interacties en vervolgens Antwoorden op een brief

Kostprijs

Financieel voordeel
 • aankoop van een wagen: u betaalt 6% btw die u na levering terugkrijgt
 • aankoop van onderdelen of toebehoren: u betaalt 6% btw
 • onderhouds- of herstellingswerken: u betaalt 6% btw