Werken en Opleiding

Als je leefloon ontvangt, moet je aantonen dat je werkbereid bent. Dat kan door te solliciteren of door een opleiding te volgen die je kansen op de arbeidsmarkt verhoogt.

Soms is het moeilijk om je weg naar de arbeidsmarkt te vinden. Dan kan je daarbij begeleid worden. Het kan gaan om ondersteuning bij inschrijving bij de VDAB, bij sollicitatie, opmaak CV, ... of samen zoeken naar een gepaste opleiding.

Een bijzondere vorm van begeleiding is tewerkstelling in het Artikel 60$7 uit de OCMW-wetgeving in kader van Tijdelijke Werkervaring. Hierbij treedt het OCMW op als werkgever en word je ofwel binnen het OCMW ofwel binnen een andere organisatie tewerkgesteld. De periode van tewerkstelling in dit systeem is afhankelijk van je leeftijd. Doel is doorstroming naar de arbeidsmarkt. Je doet ervaring op die je meer kansen biedt op de arbeidsmarkt. Als je de volledige periode succesvol doorloopt, ben je gerechtigd op werkloosheidsuitkeringen.

Geregeld organiseert de sociale dienst zelf in samenwerking met partnerorganisaties een workshop of opleiding. Dit kan gaan over het beheren van je budget, wonen, werk zoeken, ...

Meer info bij je maatschappelijk werker.

Contact

Sociaal Huis

Adres
Bekaflaan 31A3200Aarschot
tel.
016-55 07 09
E-mail
sociaalhuis@ocmw-aarschot.be